Niedziela, 26 maja 2024 r. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Sprzęt o wartości ponad 37 tys. zł trafił do OSP Dziewierzewo

Z inicjatywy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu oraz władz samorządowych
Gminy Barcin i Powiatu Żnińskiego w sobotę 18 maja 2019 roku w Barcinie zorganizowano Wojewódzkie Obchody Dnia
Strażaka. Podczas tych obchodów jednostkom straży pożarnej przekazano sprzęt zakupiony w ramach zadania publicznego
„Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawskopomorskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego w ramach RPO. Motopompę Tohatsu M16/8 VE
1500 otrzymała Gmina Kcynia. Sprzęt o wartości ponad 37 tys. zł trafił do OSP Dziewierzewo. Z budżetu Gminy Kcynia
dofinansowano ten zakup kwotą 5.590,35 zł. W uroczystym akcie przekazania uczestniczył Burmistrz Kcyni Marek
Szaruga, prezes ZG ZOSP RP druh Damian Łyszczarz oraz Prezes OSP Dziewierzewo Lech Czarnecki.
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od lat konsekwentnie wspiera strażaków z regionu w zakupach
sprzętu i ekwipunku oraz budowie infrastruktury szkoleniowej. Do tej pory, na rzecz zarówno jednostek Państwowej
Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczyliśmy ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego kwotę prawie 44 milionów złotych. Dzięki temu udało się zakupić cieżkie i średnie wozy bojowe, pojazdy
specjalistyczne, wyposażyć jednostki straży w kilkaset sztuk sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji: motopomp,
narzędzi hydraulicznych, zestawów ratownictwa medycznego, aparatów do ochrony dróg oddechowych, łodzi, sani do
ratownictwa lodowego, wentylatorów oddymiających, agregatów prądotwórczych i drabin ratowniczych. Po
nawałnicach w 2017 roku samorząd województwa przekazał na rzecz OSP 25 pilarek i 500 specjalistycznych plandek do
tymczasowego pokrywania dachów. Dodatkowo dzięki marszałkowskim środkom wybudowano nową jednostkę
ratowniczo-gaśniczą i siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Żninie oraz centrum szkoleniowe dla strażaków w
Łubiance (powiat toruński), a także wykonano termomodernizację 10 strażackich budynków na terenie siedmiu
miejskich i powiatowych komend – czytamy na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34292
wojewodzki-dzien-strazaka.
Więcej zdjęć pod linkiem https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34292-wojewodzki-dzien-strazaka
Zred. Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni

--> wstecz