Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Czy strajk nauczycieli w Gminie Kcynia się odbędzie?

Dziś trudno jest ocenić czy w poniedziałek odbędzie się zapowiadany w całym kraju strajk nauczycieli. Trudne negocjacie na szczeblu rządowym z przedstawicielami związków zawodowych na tą chwilę (piatek wieczór) nie przynoszą oczekiwanych przez nauczycieli rezultatów.

Czy uczniowie szkół w Gminie Kcynia pójda w poniedziałek do szkół? Czy kcyńskie placówki bedą strajkowały? Jakie stanowisko ma w tej sprawie organ prowadzący?

Gdyby brać pod uwagę wyniki przeprowadzonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kcyni wynik referendum, to większość nauczycieli i pracowników administracji nie podejmie pracy 8 kwietnia i w przypadku strajku ogólnopolskiego przystapi do akcji strajkowej.

Czy tak się stanie?

Jestem przekonany, że nie gdyż w Gminie Kcynia za czas strajku nauczyciele nie będą mieli zapłacone. Dlatego część nauczycieli wycofa się i nie będzie strajkowała tylko ze wzgledów finansowych. Można przyjąć, że średnio za jedeń dzień strajku nauczyciel będzie miał potrącone około 100 złotych ze swojego wynagrodzenia.

A jednak zapowiadaja strajk?

Mimo bardzo ważnego argumentu finansowego, który za udział w akcji strajkowej muszą ponieść nauczyciele, strajk odbędzie się w szkołach podstawowych w Kcyni, Palmierowie, Dobieszewie,Laskownicy, Mycielewie, Chwaliszewie i Dziewierzewie. Udział w strajku zapowiadają także nauczyciele szkół średnich. Ilu nauczycieli przystapi do strajku będzie wiadomo dopiero w poniedziałek, wiadomo też, że w większości szkół opiekę nad uczniami będą pełnić nauczyciele, którzy nie mogą lub nie przystąpią do strajku. Są też szkoły, w których dyrektorzy wysłali specjalne wiadomości za pośrednictwem dzienników elektronicznych do rodziców z informacją dotyczącą organizacji dnia w przypadku ogłoszenia strajku.

Organ prowadzacy informuje:

Większość nauczycieli i pracowników szkół deklaruje swój udział w akcji strajkowej, więc prawdopodobnie w tych
dniach w szkołach prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić
opieki we własnym zakresie.

I zapewnia: 

Jednocześnie informuję, że egzaminy uczniów klas ósmych i egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z
harmonogramem.

tekst. Robert Koniec

 

 

--> wstecz