Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Studzienki. Szósta kadencja dla Płócienniczaka

Kolejne zebranie sołeckie, to zebranie w Studzienkach. Zebraniu przewodniczył burmistrz Marek Szaruga, który w swoim punkcie zebrania informował uczestników zebrania o sytuacji finansowej naszej gminy. W czasie głównego punktu zebrania, którym był wybór sołtysa i rady sołeckiej mieszkańcy sołectwa Studzienki na dalsze lata pracy wybrali dotychczasowego sołtysa Pana Czesława Płócienniczaka, który uzyskał 31 głosów poparcia. W wyniku głosowania z pośród czterech kandydatów wyłoniono dwu osobowa radę sołecką, którą reprezentować będą: Ewelina Buda i Mirosław Guzik.

W wolnych głosach mieszkańcy Studzienek skarżyli się na bardzo zły stan dróg gminnych, mięli uwagi do miejsc, w których zostały zamontowane nowe lampy uliczne, pytali o dalszą budowę wodociągu we wsi i przywrócenie ruchu kolejowego. W zebraniu brał udział radny rady powiatu Ryszard Bagnerowski i radny rady gminy Tadeusz Lepper.

 

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz