Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Suchoręcz. Mieszkańcy nie chcą innego sołtysa

W świetlicy wiejskiej w Suchoręczu odbyło się kolejne zebranie mające na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej. Mieszkańcy sołectwa wysłuchali sprawozdania z działalności sołtysa. Powołano komisję skrutacyjną, która po przeliczeniu listy obecności rozdała karty do głosowania. Uczestnicy zebrania poprzez skreślenie krzyżyka na karcie głosowania zdecydowali, ze sołectwem Suchoręcza będzie kierował dotychczasowy sołtys Henryk Sękowski, którego kontrkandydatem była pani Katarzyna Miller-Mistrzak.

Zebraniu przewodniczył Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który omówił sytuację finansową Gminy Kcynia, wspomniał o planowanej budowie ronda w Kcyni oraz poruszył sprawę obniżenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich. Burmistrz Kcyni mówił także o konieczności rozbudowania kcyńskiej oczyszczalni ścieków, która po budowie wszystkich etapów kanalizacji będzie musiała zwiększyć swoją efektywność.

Mieszkańcy pytali o możliwość wykorzystania równiarki, remonty dróg, straszący blok przy ul. 22 Stycznia w Kcyni, czy ilość miejsc parkingowych na kcyńskim Rynku.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz