Wtorek, 05 marca 2024 r. Imieniny Aurory, Fryderyka, Oliwii

Św. Florian – dłutem i pędzlem malowany

Rok 2016 jest rokiem szczególnym dla jednostki OSP w Dziewierzewie. Strażacy z Dziewierzewa świecić będą 100 -lecie powstania jednostki. Aby upamiętnić tę rocznicę i podkreślić doniosłą datę Stowarzyszenie „Razem dla Dziewierzewa” napisało projekt na konkurs ofert nr 1/2016 ogłoszony przez Gminę Kcynia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Kultura i Dziedzictwo Narodowe” pod nazwą „Św. Florian – dłutem i pędzlem malowany”.
Projekt ma na celu przybliżenie sztuki przez duże S, zaangażowanie młodzieży w proces twórczy zgodnie z ich uzdolnieniami. Działanie skierowane jest do uczestników sekcji rzeźby działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni oraz młodzieży gimnazjalnej ZS w Dziewierzewie. Natomiast mistrzem, nauczycielem młodzieży jest twórca ludowy, który obchodził już swoje 47 lecie pracy twórczej Pan Piotr Woliński
Efektem końcowym jest wykonanie płaskorzeźby Św. Floriana przez Pana Piotra i 6 prac w drewnie wykonanych przez Jego uczniów. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas obchodów 100-lecia OSP w Dziewierzewie tj. 25 czerwca 2016r. Św. Florian zostanie wręczony jednostce jako prezent od Stowarzyszenia Razem dla Dziewierzewa, natomiast prace młodych rzeźbiarzy będą upominkami dla zaproszonych gości. Równolegle w Zespole Szkół w Dziewierzewie młodzież gimnazjalna pod okiem Pani Joanny Szymańskiej przygotowuje prace plastyczne. Wszystkie zostaną wyeksponowane 25 czerwca, a najlepsze z nich będą zdobiły pomieszczenie remizy strażackiej w Dziewierzewie.

--> wstecz