Środa, 24 lipca 2024 r. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Szczepice. Paweł Kiepiela został nowym sołtysem.

Krzysztof Sojka postanowił nie kandydować ponownie na funkcje sołtysa Szczepic. W wyniku tajnych wyborów nowym sołtysem Szczepic został pan Paweł Kiepiela, który konkurował w wyborach z Katarzyną Winiaszewską. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Wiejaczka Agnieszka, Dorota Flig, Winiaszewska Katarzyna, Lewandowska Iwona, Czuk Edward, Malak Monika.

Zebranie sołeckie w Szczepicach odbyło się w czwartek o godzinie 16.30 Przewodniczącym zebrania była pani zastępca burmistrza Bogna Adamska. W zebraniu uczestniczyli także radni Rady Miejskiej w Kcyni: Stanisław Grabarski i Tadeusz Lepper oraz radny Rady Powiatu Ryszard Bagnerowski.

Do świetlicy w Szczepicach przybyło bardzo dużo ludzi. Podczas zebranie Bogna Adamska zapoznała sytuacja finansową gminy. Temat ogromnego zadłużenia Gminy Kcynia wywołał wśród mieszkańców sołectwa żywą dyskusję, którą w najbliższym czasie zaprezentujemy w TELEWIZJI INTERNETOWEJ itvkcynia. Rozmawiano o drogach, oświetleniu ulicznym i budowie ronda w Kcyni.

Delegacja mieszkańców wręczyła byłemu i nowemu sołtysowi symboliczną różę. Podziękowano Krzysztofowi Sojka za dwuletnią kadencję sołtysa. Nowemu sołtysowi życzono owocnej współpracy z radą i mieszkańcami sołectwa Szczepice.

Tekst i fot. Robert Koniec

 

--> wstecz