Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

Szkolą małych adeptów tenisa ziemnego w ramach przedszkola i szkółki tenisowej

Z dniem 01 lutego 2019 r. Kcyńskie Stowarzyszenie Tenisowe „Nasz Kort” zapoczątkowano organizację cyklicznych zajęć rekreacyjno-sportowych realizowanych w ramach projektu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kcynia o nazwie „Rozwój i promocja tenisa ziemnego na terenie gminie Kcynia”.

(Otwarty konkurs ofert nr 4/2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” (art. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie).

Zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone są w ramach całorocznej „szkółki tenisa ziemnego”. W czterech grupach jest 24 dzieci, a treningi tenisowe są prowadzone w okresie jesienno-zimowym na sali Szkoły Podstawowej w Kcyni przy ulicy Wyrzyskiej 12, natomiast w okresie sezonu wiosenno-letniego będą one realizowane na korcie ceglastym przy ulicy Poznańskiej. Zajęcia prowadzi instruktor tenisa ziemnego p. Piotr Podgórski.

Zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu zajęcia jest ogromne zarówno ze strony rodziców jak i samych dzieci, co potwierdziła liczba zgłoszeń.

Co warte podkreślenia najmłodsza grupa to dzieci w wieku 4-5 lat, która to funkcjonuje w ramach tzw. „przedszkola tenisowego”.

Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z darmowego sprzętu, który jest udostępniany przez Kcyńskie Stowarzyszenie Tenisowe „Nasz Kort” w Kcyni.

Realizacja projektu „Rozwój i promocja tenisa ziemnego na terenie gminy Kcynia” potrwa do końca roku kalendarzowego z przerwą wakacyjną. Organizacja zajęć tenisowych dla dzieci jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kcynia w ramach przyznanej dotacji dla naszego stowarzyszenia.

Jest to również spełnienie oczekiwań wielu rodziców, którzy wielokrotnie dzwonili i dopytywali się o organizację tego rodzaju formy spędzania wolnego czasu ich dzieci.

KST „Nasz Kort” w Kcyni

--> wstecz