Niedziela, 19 maja 2024 r. Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra

Szkolenie instruktorów 8K-PBOT Terytorialsi na kursie doskonalącym w CS WOT

W dniu 4 czerwca br. w CS WOT w Toruniu zakończy się kurs doskonalący, który trwał 9 dni. Kurs przeznaczony był dla dowódców sekcji lekkiej piechoty i kandydatów na te stanowiska, a jego celem było wyłonienie liderów, urodzonych przywódców. Szkolenie rozpoczęło się testem wytrzymałościowym w formie drużynowego biegu z przeszkodami na odcinku ponad 10 km i przystąpiło do niego 23 żołnierzy.
„Towarzyszyły nam przede wszystkim bardzo pozytywne emocje, każdy każdego wspierał, każdy każdemu pomagała. Razem z drużyną daliśmy radę, bo indywidualnie każdy w połowie drogi miałby problem …. (…) ale wspólnie się motywowaliśmy i przez to daliśmy radę”- powiedział szer. Michał Sawicki, żołnierz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Do kursu doskonalącego przystąpiło łącznie 23 żołnierzy. Był to dla nich czas intensywnego wysiłku fizycznego, ale również zajęć teoretycznych i praktycznych w terenie.
„Instruktorzy to ważne ogniwo systemu szkolenia w 8K-PBOT. Stanowią fundament przekazywanej wiedzy i służą doświadczeniem swoim młodszym kolegom. To jest bardzo ważny element systemu wyszkolenia, o którym musimy pamiętać” – mówi dowódca 8K-PBOT, płk Krzysztof Stańczyk.
W 8K-PBOT utrzymanie wysokich standardów szkoleniowych jest jednym z priorytetów, a osiągnięcie tego celu jest możliwe przede wszystkim dzięki kompetentnym, zaangażowanym instruktorom, którzy odpowiadają za transfer teorii i praktyki dla żołnierzy OT w 8K-PBOT.
Aby doskonalić przygotowanie instruktorów w WOT obowiązuje trzypoziomowy system instruktorski. Instruktorem może zostać żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, który potwierdzi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym dla instruktora I, II lub III poziomu.
Instruktor poziomu I – „BRĄZOWY”: może szkolić na punktach nauczania po zweryfikowaniu przygotowania, pod nadzorem instruktora wyższego poziomu. Osoba ta jest przeszkolona w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia podstawowego, wyrównawczego i indywidualnego.
Instruktor poziomu II – „SREBRNY”: może szkolić samodzielnie i być mentorem dla instruktora poziomu I. Osoba ta ma uprawnienia poziomu I, ale dodatkowo jest przeszkolony w zakresie prowadzenia zajęć realizowanych w ramach szkolenia specjalistycznego i zgrywającego.
Instruktor poziomu III – „ZŁOTY”: wyselekcjonowany spośród instruktorów II poziomu i przeszkolony w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć z kandydatami na instruktorów I i II poziomu.

Obecnie w WOT służbę pełni już ponad 20 000 żołnierzy, w tym 17 000 ochotników oraz ponad 3 000 żołnierzy zawodowych.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy
8 Kujawsko-Pomorska Brygada
Obrony Terytorialnej

--> wstecz