Niedziela, 26 maja 2024 r. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Tej uchwały nie planowano, zobacz bo dotyczy oświaty

Mimo, iż w porządku obrad nie było planowanej uchwały związanej z reorganizacją oświaty w Gminie Kcynia Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wprowadził jedną, która ma zachować tryb terminów i powiadomień. Przyjęta przez Radę Miejką w Kcyni uchwała zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 12 polegająca na prowadzeniu zajęć edukacyjnych w drugiej lokalizacji pod adresem Kcynia ul. Bolesława Pobożnego 1. Uchwała ma zachować tryb terminów i powiadomień. O zamiarze przekształcenie należy powiadomić rodziców uczniów oraz właściwego Kuratora Oświaty.

Kolejnośc podejmowanych uchwał oświatowych podważyła radna Magdalena Wyczańska-Jabłkowska. Zdaniem radnej powinno się najpierw podjąć uchwałę decyzyjna o włączeniu liceum do technikum i później mając pusty budynek przy ulicy Bolesława Pobożnego podejmować uchwałę dotyczącą kcyńskiej podstawówki.

Głos w tej sprawie zajął mecenas zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Kcyni i Przewodniczący Jan Kurant, który m.in. powiedział, że ta uchwała jest uchwałą czysto teoretyczną. W dyskusje włączył się także radny Tomasz Świerc, który wyraził swoja nadzieję, że w jednej szkole nie będą uczyły się dzieci ze szkoły podstawowej i 18 letni uczniowie.

Dyskusję podsumował radny Mirosła Pezacki, który przypomniał, że podtrzymuje swoje stanowisko „za” reorganizacją oświaty w Gminie Kcynia i docelowo dążymy do konkurencyjności, podwyższenia standartów nauczania a takie gwarantuje druga szkoła podstawowa.

Jak zareagował na słowa radnego Mirosława Pezackiego Burmistrz Kcyni Marek Szaruga?

Zapraszam do obejrzenia filmu.

tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz