Niedziela, 26 czerwca 2022 r. Imieniny Jana, Pauliny, Rudolfiny

Tematy kolejowe i drogowe dotyczące powiatu nakielskiego na walnym Stowarzyszenia „Komunikacja”.

Wczoraj, 14 czerwca 2022 r. w Wągrowcu odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, w którym w charakterze gościa uczestniczył wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski. W sprawozdaniu z działalności za ubiegły rok prezes Stowarzyszenia Michał Piechocki, wicestarosta wągrowiecki wspomniał m.in. o swoim uczestnictwie 1 lipca 2021 r. w zorganizowanej przez powiat nakielski konferencji pn. „Dla dobrej przyszłości mieszkańców powiatu nakielskiego. Drogi wojewódzkie i perspektywy ich rozwoju”, chwaląc jej rozmiar, zakres tematyczny, udział zaproszonych gości, w tym trojga posłów, a także sposób przedstawienia problemów. (Dla przypomnienia wskazano wówczas na konieczność budowy obwodnic: Kcyni, Szubina oraz zachodniej obwodnicy Nakła z uwzględnieniem Paterka, modernizacji DW 243 Mrocza-Koronowo, budowy ronda na skrzyżowaniu DK nr 10 z DW 241 w Nakle, obok McDonald’s, czy budowy ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat nakielski i łączących stolice gmin).

            W sprawozdaniu i dyskusji  z udziałem członków stowarzyszenia, zaproszonych gości, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i PKP PLK pojawiały się dobre informacje dla mieszkańców powiatu nakielskiego. Do końca br. przygotowana zostanie koncepcja wariantowa obwodnicy Kcyni; w sierpniu 2023 r. gotowe będą dokumentacje projektowe i przedprojektowe przebudowy linii kolejowej nr 356 Wągrowiec-Gołańcz- granica województwa, a także podpisano umowę między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a PKP PLK w Warszawie na opracowanie podobnej dokumentacji na odcinku od granicy województwa do Kcyni, z budową mijanki na odcinku Kcynia-Nakło nad Notecią linii kolejowej 281; w br. rozpoczynają się prace remontowe, utrzymaniowe na  tej  linii – od Kcyni do drogi powiatowej w Studzienkach, a w roku przyszłym do samego Nakła, które umożliwią poruszanie się pociągów z prędkością do 80 km/h, a może nawet 100 km/h.; w planach długoterminowych PKP  pojawia się zadanie poważnej modernizacji linii 281 na odcinku Gniezno-Chojnice, głównie pod kątem jej wykorzystania do przewozów towarów (przy odpowiednim zainteresowaniu mogą pojawić się połączenia pasażerskie); w lipcu, sierpniu br. ma odbyć się przetarg na budowę tunelu od dworca do parkingu w Nakle.

            Musimy wierzyć w to, że sukces Kolei Wielkopolskich czyli pełne pasażerów szynobusy  na trasie Poznań-Wągrowiec-Gołańcz może być powtórzony na dalszym odcinku linii kolejowej 356, do Kcyni i dalej linią kolejową 281 do Nakła, a może nawet do Bydgoszczy z wykorzystaniem linii krajowej nr 18. Musimy również jako samorządy bardziej dynamicznie i wspólnie zabiegać o budowę obwodnic, które rozwiążą problemy komunikacyjne Nakła i Paterka, Kcyni czy Szubina. Pierwszy etap  ich potencjalnej budowy czyli studia korytarzowe muszą być podjęte dzisiaj, by za kilka czy kilkanaście lat uniknąć dramatycznych decyzji i wysokich odszkodowań.

Materiał: Tomasz Miłowski, wicestarosta nakielski.

--> wstecz