Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Terapia dla najmłodszych uzależnionych cyfrowo

Po profesjonalną, bezpłatną i dostępną bez skierowania pomoc mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi problemowo korzystającymi z nowych technologii cyfrowych. Od lutego minionego roku działa program terapii uzależnienia cyfrowego u dzieci, który realizuje Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Od początku udzielono już ponad 660 porad i konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych i psychiatrycznych.

W ramach programu pilotażowego odbywają się terapie indywidualne, rodzinne oraz psychoterapia grupowa. Udział w terapii nie wymaga skierowania i jest bezpłatny, program planowo trwa 12 tygodni. Oprócz grup młodzieżowych, raz w miesiącu odbywają się zajęcia psychoterapeutyczne dla rodziców, a także spotkania rodzinne służące poprawie i nauce komunikacji rodziców z dziećmi. Sposób przeprowadzania spotkań jest uzależniony od potrzeb i możliwości pacjentów.

Szybka i skuteczna pomoc dzieciom uzależnionym od mediów cyfrowych jest niezwykle ważna. To nałóg, który może powodować zaburzenia snu, akty agresji lub stany przygnębienia w momencie, gdy brakuje dostępu do komputera lub telefonu. Program został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim na Kujawach i Pomorzu udziela Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Realizuje on świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W jego ramach funkcjonuje Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ulicy Szosa Bydgoska. Z terapii w poradni można skorzystać bez skierowania. Poradnia przyjmuje osoby dorosłe (uzależnione, parterów osób uzależnionych, DDA) i osoby niepełnoletnie (oraz ich rodziców lub opiekunów). WOTUiW przyjmuje także do Całodziennego Oddziału Odwykowego, Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień przy ulicy Szosa Bydgoska oraz Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ulicy Tramwajowej. Te oddziały oferują pomoc w ramach terapii indywidualnej i grupowej w różnych formach, dostosowywanych do potrzeb pacjentów. WOTUiW posiada także Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień i Oddział Odwykowy Całodobowy przy ulicy Włocławskiej, gdzie pacjenci przebywają pod stałą, całodobową opieką.

W regionie działa również Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, działająca w strukturze Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Wszystkie wymienione ośrodki i oddziały to jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestracja do poradni, w tym do programu leczenia uzależnień dzieci od mediów, możliwa jest:

  • w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.30-15.00.,
  • we wtorki i czwartki 7.30-18.00.

Numery telefonów do poradni:

  • 56 622 68 31,
  • 507 871 735.

Czytaj: Terapia uzależnionych cyfrowo dzieci (kujawsko-pomorskie.pl)

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

--> wstecz