Sobota, 25 maja 2024 r. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Trwają konsultacje w sprawie uchwały antysmogowej- zareaguj

W problemie smogu w Kcyni pisałem już kilka razy. dzięki jednemu z mieszkańców miasta udało się także nagrac film z dokonanych pomiarów w kilku miejscach Kcynia. W okresie grzewczym wszyscy odczuwamy dyskomfort wynikający z ogromnego zadymienia miasta. W Kcyni jest zainstalowany czujnik, którego pomiary możemy w każdej chwili zobaczyć w internecie.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej do tematu wrócił radny Mirosław Pezacki, który za naszym pośrednictwem zwraca się z prośbą o aktywne uczestniczenie w konsultacjach społecznych w tej sprawie.

 

Zachęcamy wszystkich Państwa, którym zależy na poprawie warunków i stanie naszego lokalnego powietrza o zapoznanie się i zgłaszanie uwag do projektu uchwały, oraz załączanie posiadanych materiałów, raportów, wyników i rejestrów z pomiarów indywidualnie prowadzonych w zakresie stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Kcynia. Sejmik województwa kujawsko-pomorskie tym samym uznał za zasadną konieczność unormowania prawnego w tym bardzo ważnym problemie społecznym.

Mirosław Pezacki – przewodniczący Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3 w Kcyni

Poniżej zamieszczam szczegółową informację Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą opisywanego problemu.

 

W dniu 9 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamieścił projekt opracowanej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu.

 

Projekt przedmiotowej uchwały znajduje się do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy ulicy Targowej 13/15 w pokoju 213, I piętro, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw.: 7.30-15.30; wt.: 7.30-17.00; pt.: 7.30-14.00) oraz został zamieszczony pod adresem internetowym: www.bip.kujawsko-pomorskie ® Środowisko ® Informacje publiczne

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie projektu ww. uchwały.

Ewentualne uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 213 w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Targowej 13/15 w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl,

w ramach trwających konsultacji społecznych w dniach od 28 stycznia 2019 roku do 18 lutego 2019 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W ramach konsultacji społecznych odbędą się następujące spotkania informacyjne dot. projektu ww. tzw. „uchwały antysmogowej”:

  • dnia 5 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w Patio na I piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
  • dnia 7 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego, ul. Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią,
  • dnia 11 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka na II piętrze budynku Ratusza w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz film nagrany w lutym 2018 roku

--> wstecz