Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Trzy godziny o przyszłości kolei w powiecie nakielskim

W poniedziałek 25 marca 2024 r. na Przystani Powiat Nakielski w Nakle odbyła się trwająca prawie 3 godziny konferencja dotycząca kolei w powiecie nakielskim. Przygotowana została przez Starostwo Powiatowe w Nakle.
Chodziło głównie o określenie przyszłości połączenia kolejowego Poznań-Wągrowiec-Gołańcz-Kcynia-Paterek-Nakło. W spotkaniu prowadzonym przez wicestarostę nakielskiego Tomasza Miłowskiego udział wzięli posłowie na Sejm RP Agnieszka Kłopotek i Krzysztof Paszyk, członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wicemarszałek Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zastępca burmistrza Nakła Krzysztof Błoński, burmistrzowie: Kcyni Rafał Heftowicz, Gołańczy Mieczysław Durski – kandydat na burmistrza Gołańczy i Janowca Wielkopolskiego Leszek Grzeczka, a także wicestarosta wągrowiecki Michał Piechocki, zastępca dyrektora Departamentu Transportu UM Województwa Wielkopolskiego Włodzimierz Finke oraz dyrektor Departamentu Transportu UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wiktor Plesiński, przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Weronika Karbowiak, Iwona Wacławiak oraz dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy Piotr Kwabiszewski, radny Rady Powiatu Nakielskiego Ryszard Bagnerowski i inni.
Po przedstawieniu i omówieniu przez Tomasza Miłowskiego prezentacji obrazującej zabiegi Zarządu Powiatu Nakielskiego o rewitalizację linii kolejowych 356 (od granicy powiatu do Kcyni) i 281 (od Kcyni przez Paterek do Nakła) głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, przedstawiciele PKP PLK S.A. parlamentarzyści i samorządowcy lokalni.
Wspólnie sformułowano następujące wnioski:

  1. Posłowie pilnie przeprowadzą rozmowy z Ministrem Infrastruktury o konieczności dokonania zmian w Krajowym Planie Kolejowym tak, by rewitalizacja linii 356 i 281 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego znalazła się na liście podstawowej projektów (podobnie jak w Wielkopolsce).
  2. Województwo Kujawsko-Pomorskie powoła właściwy zespół samorządowy i do końca maja br. przedstawi list intencyjny do właściwego ministra.
  3. Regionalne struktury PKP PLK w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem przyjmą ujednolicone zasady dotyczące uwarunkowań technicznych rewitalizowanych odcinków linii kolejowych.

--> wstecz