Sobota, 20 kwietnia 2024 r. Imieniny Agnieszki, Amalii, Czecha

Turzyn. Tomasz Bagnerowski ponownie został sołtysem.

Jedno z kolejnych zebrań odbyło się w Mycielewie, bo w Turzynie nie ma świetlicy. Zebraniu przewodniczyła Bogna Adamska– zastępca burmistrza Kcyni. Po przedstawieniu sprawozdania przez sołtysa Tomasza Bagnerowskiego uczestnicy zebrania dowiedzieli się, że sołtys nie planuje dalszej kadencji.

Mieszkańcy sołectwa Turzyn w odpowiedzi na informację Tomasza Bagnerowskiego udowodnili, że ma on 100 % poparcia społeczeństwa. Na szczęście przed ostatecznymi wyborami sołtys zmienił zdanie i w ten sposób będzie współpracował z nową radą solecką w składzie: Wojciech Śliwa, Sylwia Wojtecka, Sławomir Szymański i Angelika Zielińska. 

W czasie zebrania poruszony został temat braku świetlicy, rozmawiano o wycince zabytkowych dębów, do której doszło w minionym czasie na terenie sołectwa i zniszczonym placu zabaw.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz