Środa, 17 kwietnia 2024 r. Imieniny Anicety, Klary, Rudolfina

Uczniowie z SP w Dobieszewie będą uczyli się tylko w szkole w Chwaliszewie. Radni podejmą uchwałę

Przeniesienie siedziby szkoły i przedszkola stanowi przekształcenie w rozumieniu 89 ust. 9 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2023.900 z późn. zm.), a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiednio stosowanych art. 89 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Stąd też przedszkole publiczne oraz szkoła mogą być przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący przedszkole i szkołę, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o zamiarze przekształcenia placówek: rodziców dzieci, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkole i szkoły mogą zostać przekształcone po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.– czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej w Kcyni.

W aktualnej strukturze organizacyjnej Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie funkcjonuje w dwóch budynkach: Dobieszewo 22 gdzie uczęszczają wychowankowie oddziału „0” i uczniowie klas I-III oraz Chwaliszewo 27 gdzie uczęszczają uczniowie oddziałów IV-VIII.

W budynku szkolnym w Chwaliszewie znajduje się 7 klas lekcyjnych, kaplica (w której mogą odbywać się lekcje religii), przestronny korytarz szkolny oraz sala gimnastyczna. W tych warunkach możliwa jest realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wszystkich uczniów szkoły w jednym budynku.

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia  Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie poprzez zmianę jej siedziby oznacza, że wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2024 r. Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie – jednostki budżetowej Gminy Kcynia – poprzez przeniesienie jej siedziby z budynku w Dobieszewie 22 do budynku w Chwaliszewie 27.

Aktualna liczba uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie wg stanu na dzień 30.09.2023 r. (wg Systemu Informacji Oświatowej) przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie: 69 uczniów, w tym: oddział przedszkolny – 14, kl. I- 8, kl. II – 8, kl. III – 8, kl. IV -7, kl. V – 8, kl. VI – 6, kl. VII – 4, kl. VIII – 6.

Liczba oddziałów: 9, średnia liczba uczniów w oddziale: 7,66.

źródło. https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1524/158/porzadek-i-projekty-uchwal-na-lxxiii-sesje-rady-miejskiej-w-kcyni.html

--> wstecz