Sobota, 26 listopada 2022 r. Imieniny Leona, Leonarda, Lesławy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

        W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.
        W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.
          Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. W obchody włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.                                                                                                             Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy, która zorganizowała w ramach tego dnia następujące przedsięwzięcia:

           9.11. odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka i Dziecka, w którym brali udział uczniowie klas V – VIII. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się18.11.2022r. Poziom był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany, trudno było wyłonić zwycięzców, gdyż wszyscy udzielali poprawnych odpowiedzi; o miejscu na podium zadecydowały niuanse.

Wygrały: Aleksandra Pachulska, Amelia Stróżyńska- klasa VIII

II miejsce – Marcelina Lewandowska, Marika Nowak-klasa VIII, Olga Mróz-klasa VII,

III miejsce  – Piotr Rybak,

 udział – Maksymilian Pachulski, Nikola Ziarnik.

Od 15.11. do 18.11. uczniowie klas I-VIII wykonywali tematyczne plakaty (oczywiście na niebieskim brystolu) dotyczące wybranych praw.

          Każda klasa miała do zilustrowania cztery wybrane prawa, a plakaty wykonane przez uczniów ozdobiły salę gimnastyczną.

Jury wyłoniło najlepszy plakat z grupy klas  I-III i IV-VIII.

Wygrały:

W kategorii klas I-III –klasa I,

W kategorii klas IV-VIII-klasa VIII.

             Uczniowie poszczególnych klas wykonywali różne zadania w zeszycie ćwiczeń „Wszyscy mamy prawa”, którego bohaterami są Tusia, Zasio i Pulo oraz obejrzeli film „Wszyscy mamy prawa”.

            W salach lekcyjnych również zostały wykonane tematyczne gazetki.

            Całość wydarzenia uświetniło przedstawienie pt. „Baśń o prawach dziecka” w wykonaniu klasy IV, które odbyło się 18.11.2022r. Oczywiście cała społeczność szkolna była w tym dniu ubrana na niebiesko.

         Pomysłodawczynią i koordynatorem przedsięwzięcia była dyrektor szkoły i wychowawczyni klasy czwartej w jednej osobie Marzena Wessołowska.

       ,,Dziękuję za zaangażowanie w dzisiejsze przedsięwzięcie uczniom, wychowawcom, rodzicom a w szczególności  p. B. Lubianiec ,  R. Koniec, J. Kurtysiakowi  za pomoc w przygotowaniu przedstawienia artystycznego  i wystawy plakatów.Mam nadzieję, że zagadnienia dotyczące praw dziecka będą nam towarzyszyły w dalszej edukacji.’’-powiedziała wychowawczyni klasy IV.

Materiał. Marzena Wessołowska/ SP Laskownica

--> wstecz