Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Udział Kompanii Gołanieckiej w Powstaniu Wielkopolskim

Z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego lutowa „Ciekawość świata” poświęcona była zagadnieniom dotyczącym tego zwycięskiego zrywu.

W słowie wstępnym Justyna Makarewicz podkreśliła, że ustalając harmonogram cyklu „Ciekawość świata” dba o to, by tematyka powstańcza pojawiała się w programie. W ubiegłych latach gościliśmy Kamilę Czechowską z Muzeum im. Zenona Erdmanna w Szubinie, Michała Krzyżaniaka z Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Z uwagi na ważność tego doświadczenia dla mieszkańców Kcyni także Dźwiękowe Archiwum Kcyni publikuje wiele materiałów dotyczących Powstania Wielkopolskiego. W cyklu Sylwetki powstańców przedstawiane są biogramy powstańców pochodzących z Kcyni i okolic, w dziale Nagrania pojawiają się wywiady z potomkami powstańców.

Nasz gość, historyk Andrzej Wieczorek (na zdjęciu po lewej) podkreślił, że gdyby nie bohaterstwo uczestników powstania wysoce prawdopodobne jest, że zachodnia granica II RP nie przebiegałaby w ten sposób. Pan Andrzej Wieczorek podzielił się swoją osobistą historią, i wyjaśnił zebranym, dlaczego zainteresował się zagadnieniami powstania i powstańców. Pod koniec lat 70. rozpoczął pracę w szkole w Gołańczy, w szkole, której patronem był ppor. Władysław Kowalski. Zaciekawił go ten patron i jego biografia. Prelegent opisywał, w jaki sposób natrafił na archiwalne materiały i wspomnienia uczestników powstania, w tym wspomnienia spisane przez Stanisława Kabacińskiego. Co więcej, podkreślał, nawet teraz, po wydaniu tylu książek, zgłaszają się do niego potomkowie, przekazując nowe, nieznane materiały.

Przedstawił życiorysy niektórych członków Kompanii gołanieckiej, wiele miejsca poświęcił biografii ppor. Władysława Kowalskiego. Szczegółowo omówił jego losy, cytując fragmenty bardzo pochlebnych ocen, zamieszczanych corocznie przez wojskowych przełożonych Kowalskiego. Władysław Kowalski był jednym z 3 Wielkopolan, który uczestniczył w pierwszym kursie oficerskim.

W trakcie prelekcji, przeplatanej anegdotami i ciekawostkami, nie zabrakło nieznanych dotąd faktów, takich jak kulisy planowanego  zamachu na generała Dowbór-Muśnickiego.

Licznie przybyli na spotkanie uczestnicy dzielili się swoimi rodzinnymi opowieściami. Wśród uczestników nie brakowało tych, którzy wśród swoich przodków mają powstańców. Pan Andrzej Wieczorek przywiózł na spotkanie wszystkie publikacje, które dotychczas wydał i pokrótce je omówił. Na zakończenie spotkania Justyna Makarewicz zaprosiła zebranych na dodatkowe, drugie w tym miesiącu spotkanie „Ciekawych świata”. 28 lutego odwiedzi Kcynię pan DawidKilon, ornitolog i popularyzator przyrody, który przeprowadzi warsztaty rysowania ptaków i opowie o zwyczajach skrzydlatych przyjaciół.

Tekst i zdjęcia: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni

--> wstecz