Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Umowy na S-5 podpisane

2,5 miliarda złotych kosztować będzie trasa ekspresowa S5 przebiegająca przez zachodnią część województwa kujawsko-pomorskiego. – Umowy z wykonawcami są już podpisane. Teraz czas na budowę – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski.

Dziś (12 października) w siedzibie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę trasy S5, która przebiegać ma od węzła Nowe Marzy na autostradzie A1 przez Bydgoszcz w kierunku Poznania. Cały odcinek przecinający województwo kujawsko-pomorskie liczy 130 kilometrów. Budowa finansowana będzie ze środków rządowych oraz funduszy europejskich. Inwestycja została ujęta w zatwierdzonym we wrześniu  Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku).

Wartość tego kontraktu to ponad 2,5 mld zł, ale to wyjątkowo dobrze zainwestowane pieniądze – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski. – Poprawiamy bezpieczeństwo, skracamy czas przejazdu i wzmacniamy gospodarczy potencjał dużej części województwa. Dobre przygotowanie tak dużej  inwestycji jest zadaniem złożonym. Jednak cały czas konsekwentnie zmierzaliśmy do tego momentu, kiedy możemy podpisać umowy z wykonawcami. Droga powstaje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co powinno maksymalnie usprawnić przebieg prac budowlanych – dodał.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oprócz ceny, punktowała także termin wykonania prac oraz okres gwarancji. Po podpisaniu umów na poszczególne odcinki, rozpoczną się prace projektowe. Wyłonieni Wykonawcy opracują projekt budowlany, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Rozpoczęcie wykupu nieruchomości planowane jest w roku 2017. Ostatnim etapem będą prace budowlane na przyszłej drodze ekspresowej S5 prowadzone w latach 2017-2019.

Odcinki i zwycięskie oferty

Odcinek 1  Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km ) – cena 374 722 113,70 zł; firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.
Odcinek 2 Dworzysko – Aleksandrowo ( 22,4 km) – cena 409 760 779,95 zł; firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.

Odcinek 3 Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km) – cena 369 000 000 zł; konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ( lider), TRAKCJA PRKiI S.A (partner).
Odcinek 4 Tryszczyn – Białe Błota ( 13,5 km ) – cena 328 476 590,77 zł; konsorcjum firm: POLAQUA Sp. z o.o. (lider), DRAGADOS S.A. (partner).
Odcinek 5 Białe Błota – Szubin (9,7 km) – cena 259 926 113,82 zł; firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.
Odcinek 6 Szubin – Jaroszewo ( 19,3 km ) – cena 351 971 806,20 zł; konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. (lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (partner).
Odcinek 7 Jaroszewo – gr. województwa ( 25,1 km ) – cena 421 818 666,51 zł; konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ( lider); MIRBUD S.A. ( partner).Harmonogram realizacji S -5

· Październik  2015 r. – podpisanie umów z wykonawcami.
· Połowa 2016 r. – opracowanie projektu budowlanego, czyli uszczegółowionego planu przebiegu drogi i rozwiązań technicznych zawartych w koncepcji. Przeprowadzenie również ponownej analizy w zakresie ochrony środowiska ( w tym ekranów akustycznych).
· II połowa 2016 r. – zakończenie prac nad projektem zakończone wydaniem przez Wojewodę,  Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.
· I połowa 2017 r. – procedura wykupu i wywłaszczenia gruntów prowadzona przez Urząd Wojewódzki.
· 2017-2019 – budowa drogi.
· 2019 – oddanie drogi do użytku.

Wydział Prasowy Biuro Ministra Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

--> wstecz