Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

UROCZYSTOŚĆ w Grocholinie

„To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia; oraz, co najważniejsze, ciasteczka”, Rudolph Giuliani (burmistrz Nowego Jorku od 1 stycznia 1994 do 31 grudnia 2001)

Dzień Babci i Dziadka to dni szczególne, jedne z najpiękniejszych w roku. Nie zapomniano o nich i w naszej gminie, w wielu sołectwach przez cały tydzień odbywały się imprezy okolicznościowe.
Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w sobotę w świetlicy wiejskiej w Grocholinie. W tym dniu bowiem wiele ciepłych słów padło pod adresem licznie zgromadzonych w sali babć i dziadków, ale także pod adresem nieobecnego z powodów zdrowotnych sołtysa – p. Adama Krolla, obchodzącego 40. lecie pracy na swoim stanowisku.
Przybyłych gości powitał jego bratanek – p. Maciej Kroll.
„Dziękuję wszystkim za przybycie w imieniu sołtysa p. Adama Krolla i swoim własnym. Dziękuję za obecność p. Bognie Adamskiej, której jednocześnie gratuluję wyboru na stanowisko wiceburmistrza”.
W dalszej kolejności p. Maciej podziękował BS w Kcyni za sponsorowanie poczęstunku, paniom z koła gospodyń za przygotowanie uroczystości, pysznych ciast i kawy.  Szczególne podziękowania złożył pod adresem pań Patrycji Kosmatka i Zofii Popiela, które były koordynatorkami i inicjatorkami całego przedsięwzięcia oraz czuwały nad jego właściwym przebiegiem.
Następnie głos zabrała Zastępca Burmistrza Kcyni p. Bogna Adamska, która w imieniu Burmistrza i własnym dziękowała za zaproszenie oraz obiecała jak najrzetelniej wypełniać swoje obowiązki z uwzględnieniem głosu wszystkich mieszkańców gminy, w tym oczywiście również mieszkańców sołectwa Grocholin.
„Wszystkim babciom i dziadkom życzę dużo zdrowia, siły i miłości oraz poczucia dobroci i czułości ze strony waszych wnucząt. Niech to będzie obustronna miłość, jakże ważna i potrzebna dla każdej ze stron…” – mówiła p. Bogna Adamska.
Następnie wzniesiono toast za zdrowie babć i dziadków. Niezwykle pięknym i wzruszający momentem było „wprowadzenie” płonącego tortu z napisem – 40 lecie. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali sto lat dla sołtysa p. Adama Krolla, któremu życzyli dużo zdrowia i siły.
Na zakończenie, jak zawsze świetny występ dał Zespół Pałuki, a delegacja sołecka wraz z p. Zastępcą Burmistrza udała się do p. sołtysa, żeby osobiście złożyć mu serdeczne życzenia i przekazać przygotowany kosz z owocami.
Tekst i foto: Ewa Hałas/UM w Kcyni

--> wstecz