Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Uroczystości z okazji 25 lecia odrodzenia samorządu

Mszą świętą w kościele farnym rozpoczęły się uroczystości z okazji 25. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Msza, koncelebrowana przez ks. proboszcza Tomasza Kasprzaka, ks. dziekana Michała Kosteckiego oraz ks. proboszcza Zbigniewa Plewę z parafii w Dziewierzewie, odprawiona była w intencji wszystkich samorządowców – burmistrzów, radnych, sołtysów. W homilii ks. Tomasz Kasprzak podkreślał, że „każda praca dla dobra publicznego jest służbą”.  

Dalsza część uroczystości została zaplanowana na sali gimnastycznej szkoły podstawowej im. Jana Czochralskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Witczak powitał zaproszonych gości: Starostę Nakielskiego Tomasza Miłowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego Radosława Mrugowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego Ryszarda Bagnerowskiego, burmistrza Kcyni Marka Szarugę, zastępcę burmistrza Bognę Adamską, skarbnik gminy Edytę Szczurek i Rafała Heftowicza, sekretarza gminy. Słowa powitania skierował także w stronę poprzednich burmistrzów Kcyni. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców.

W spotkaniu wzięli udział księża dekanatu kcyńskiego, obecni i byli radni Rady Powiatu Nakielskiego i Rady Miejskiej w Kcyni, kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów Urzędu Miejskiego w Kcyni, obecni i byli sołtysi i przewodniczący samorządów osiedli. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Zbigniew Witczak w swoim wystąpieniu przybliżył historię samorządności gminnej – począwszy od pierwszych wyborów do rady miasta i gminy, które odbyły się w czerwcu 1990 roku po ostatnie wybory samorządowe z jesieni 2014 roku. Przedstawił skład osobowy każdej z kadencji Rady Gminy. Wskazał, iż początki samorządności były trudne – brakowało wzorców, brakowało rozwiązań prawnych, wszystkiego trzeba się było uczyć. W dalszej części spotkania głos zabrał Burmistrz Kcyni, który na wstępie podziękował wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Podkreślił, że spotkanie to doskonała okazja do wspomnień, wymiany doświadczeń. Samorząd to nie tylko struktury, to ludzie, to wartości, które go tworzą: otwartość, dialog, partnerstwo – mówił. Społeczny mandat zaufania otrzymany od wyborców to powód do dumy, ale nade wszystko odpowiedzialność. Burmistrz dokonał swoistego podsumowania 25-letniej historii kcyńskiego samorządu gminnego, wymieniając jego osiągnięcia i mówiąc o najbliższych planach. Głos zabrał także Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, który przyznał, że powiat jest „młodszym bratem” gminy. Samorządowcy to lokalni liderzy społeczności, ludzie, dla których idea współpracy jest najważniejsza- podkreślał. Zadeklarował także ścisłe współdziałanie z władzami gminy Kcynia, szczególnie w kontekście pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Starosta Nakielski przekazał także bardzo dobrą informację dla mieszkańców Kcyni, w szczególności uczniów szkoły podstawowej i mieszkańców ulicy Wyrzyskiej, że Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu środków finansowych na wybudowanie zatoczki autobusowej przy szkole. Przewodniczący Rady Powiatu złożył wszystkim samorządowcom życzenia podejmowania wielu mądrych, odpowiedzialnych decyzji dla dobra ogółu. Następnie przystąpiono do kolejnego punktu w programie uroczystości – wręczenia podziękowań dla osób, które w 25-letniej historii samorządności na ziemi kcyńskiej przyczyniły się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnim elementem programu był koncert Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni. Orkiestra wykonała standardy muzyki rozrywkowej.

tekst. Justyna Makarewicz/ UM w Kcyni

fot. Robert Koniec

--> wstecz