Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

VI gminny konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Wczoraj, 4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej Dobieszewo (na terenie szkoły w Chwaliszewie) odbyły się: VI gminny konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod patronatem Burmistrza Kcyni Marka Szarugi oraz V powiatowy konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod patronatem Starosty Nakielskiego Tadeusza Sobola. Konkursy odbywają się co roku i poprzedzone są niezwykle pożytecznymi, wartościowymi szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzanymi w szkołach. Pomysłodawcą, realizatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia, wzorem lat ubiegłych był Prezes MLUKS „Orlik” Kcynia p. Bartek Łyszczarz.
W tegorocznej edycji konkursów udział wzięły 4 szkoły podstawowe z terenu gminy Kcynia (klasy gimnazjalne): SP Mycielewo, SP Dobieszewo, SP Rozstrzębowo i Gimnazjum Kcynia oraz 4 szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu nakielskiego: ZSP im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, ZSP im. Stanisława Staszica Nakło Nad Not., ZST Kcynia, ZSO Kcynia. Nad sprawnym przebiegiem konkursów czuwali ratownicy medyczni z firmy MED-Life Damian Garlicki.
Uczestnicy zmagali się z wymagającym testem teoretycznym (35 pytań w teście wyboru), a następnie w zespołach ze scenkami tematycznymi (część praktyczna) – m.in. użycie AED, resuscytacja niemowlęcia, napad epilepsji u osoby dorosłej, usztywnianie kończyny poprzez zakładanie chusty trójkątnej.
Po blisko trzygodzinnych zmaganiach klasyfikacja przedstawiała się w następujący sposób:

Szkoły ponadgimnazjalne:
indywidualnie:
I miejsce Julia Rybak – ZSO w Kcyni
II miejsce Maja Woźniak – ZSO w Kcyni
III miejsce Wojciech Wełniński – ZSP Szubin
drużynowo:
I miejsce – ZSO Kcynia
II miejsce – ZSP Nakło nad Not.
III miejsce – ZST Kcynia
IV miejsce – ZSP Szubin

Szkoły podstawowe:
indywidualnie:
I miejsce Hubert Tyda – SP Dobieszewo
II miejsce Nicola Szczukowska – SP Rozstrzębowo
III miejsce Zuzanna Trzebiatowska – SP Mycielewo
drużynowo:
I miejsce – SP Mycielewo
II miejsce – Gimnazjum Kcynia
III miejsce – SP Dobieszewo
IV miejsce – SP Rozstrzębowo

Po zawodach ratownik medyczny p. Damian Garlicki omówił przeprowadzane scenki. Wskazywał na błędy jakie najczęściej popełniali uczestnicy, jednocześnie podkreślając, że poziom wiedzy był bardzo wysoki.
Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga gratulował pomysłodawcom i inicjatorom przedsięwzięcia wysokiego poziomu, na jakim co roku stoją konkursy. Dziękował uczniom i ich opiekunom, podkreślając rolę i znaczenie jakie odgrywa posiadana wiedza w zakresie pierwszej pomocy. Życzył także bezpiecznych i spokojnych wakacji. Zwrócił się z podziękowaniami do prezesa Klubu p. Bartka Łyszczarza, który co roku dba o najwyższy poziom konkursów, czuwa także nad warsztatami w szkołach. Głos zabrał Starosta Nakielski p. Tadeusz Sobol, który również gratulował uczestnikom i organizatorom wysokiego poziomu konkursów i wiedzy zdobytej podczas szkoleń w szkołach. Zaznaczył, że projekt Klubu niesie duże wartości i jest wspaniałą inicjatywą. Prezes MLUKS Orlik Kcynia p. Bartek Łyszczarz, dziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił do udziału w przyszłorocznej edycji konkursów.

Nagrody rzeczowe za konkurs indywidualny oraz puchary i dyplomy za zajęte miejsca zespołowo wręczali: Starosta Nakielski p. Tadeusz Sobol, Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga, dyrektor SP w Dobieszewie p. Antoni Kalka oraz Prezes MLUKS ORLIK Kcynia p. Bartek Łyszczarz.
Do zobaczenia za rok!

Konkursy były zwieńczeniem projektów realizowanych przez MLUKS „Orlik” Kcynia pn. „4 minuty – dziś my ratujemy kogoś, jutro to my możemy być ratowani” dofinansowanego z budżetu gminy Kcynia w ramach konkursu ofert Zdrowie i wolontariat 2019 oraz „Wiem jak ratować życie i potrafię to robić – warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół średnich oraz organizacja V Powiatowego Konkursu dla uczniów średnich” dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Nakielskiego w ramach konkurs ofert nr 2/2019 pn.„ZDROWIE I WOLONTARIAT 2019”.

MLUKS Orlik Kcynia 

--> wstecz