Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

VII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni

W dniu 26 marca odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Obradom przewodniczył p. Zbigniew Witczak. Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Podjęte przez Radę uchwały dotyczyły m.in. nadania p. Adamowi Krollowi tytułu „Honorowego Sołtysa”, przystąpienia Gminy do unijnego programu POKL 9.1.1. doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych. Radni przyjęli również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na ten rok.

Jeszcze przed podjęciem uchwał głos zabrali: p. Agnieszka Witkowska Zastępca Kierownika MGOPS w Kcyni, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, Wojciech Jaskulski – kierownik Referatu, który zaprezentował informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, p. Ewa Hałas – pracownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

W interpelacjach, wolnych wnioskach i zapytaniach poruszano kwestie m.in. zniszczonych słupków ochronnych przy ulicy Poznańskiej, ubytków w asfalcie ulicy 22 Stycznia, estetyki miasta, przesunięcia słupów energetycznych, zabezpieczenia studzienki w Malicach, potrzeby postawienia lustra w Górkach Zagajnych, zabezpieczenia studzienki przy Placu Czochralskiego.. Robert Koniec

tekst. Ewa Zielińska/ UM w Kcyni

fot. Robert Koniec

--> wstecz