Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

W czwartek obradować będzie Rada Miejska w Kcyni

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. / tj. czwartek / o godz.13.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z XX i XXI sesji Rady.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Kcynia za 2015 r.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Kcynia za rok 2015.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu Górki Zagajne – zał. nr 1,

2/ przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu Górki Dąbskie – zał. nr 2,

3/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia – zał. nr 3,

4/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia – zał. nr 4.

9. Wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

10. Wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: kcynia.pl

--> wstecz