Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

W czwartek odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Kcyni

W najblizszy czwartek 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Porządek obrad przedstawia sie następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie
międzysesyjnym.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Kcynia.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu w 2015 r. – zał. nr 1,
2/ zbycia lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w
częściach ułamkowych – zał.nr 2,
3/ zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Kcynia dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
– zał. nr 3,
4/ zbycia pomieszczenia przynależnego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności
gruntu w częściach ułamkowych – zał. nr 4,
5/ nabycia przez Gminę Kcynia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.– zał. nr 5.
8. Wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: kcynia.pl

--> wstecz