Wtorek, 05 grudnia 2023 r. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

W czwartek sesja Rady Miejskiej. Jeszcze bez pełniącego obowiązki Burmistrza Kcyni?

Znak :  ROO.0002.66.2023                                                                                                                                                                         

                 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2023 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXVI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawie:

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok – zał. 1,

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023 – 2040 – zał. 2,

3) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek

    Polskich – zał. 3,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo

    dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla

    Krajny i Pałuk – zał. 4,

5) uznania za ochronne lasów znajdujących się na terenie gminy Kcynia stanowiących własność Skarbu

    Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Szubin – zał.5,

6) wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 – zał. 6.

8. Wolne wnioski.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej w Kcyni

                                                                                                                        /  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej. 

źródło.kcynia.pl

--> wstecz