Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Zebranie wiejskie w namiocie

W dniu 14-07-2015 o godz. 19-tej rozpoczęło się zebranie wiejskie w Siernikach. W nowo zakupionym z funduszu sołeckiego na potrzeby sołectwa  namiocie – pawilonie wraz z czterema kpl. stołów. Zebraniu przewodniczył pan burmistrz Marek Szaruga, w którym uczestniczyło 14 osób. Celem zebrania sołeckiego było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej.  Ponieważ dwie osoby z poprzedniej rady zrezygnowały z tej funkcji. Pan Antoni Nowak ze względu na stan zdrowia, oraz pani Milena Boncel ze względu na studia w Poznaniu. Na ich miejsce wybrano panią Danutę Marciniak i Zofię Nowak. Po przeprowadzonych wyborach padało wiele pytań do burmistrza np. w sprawie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, jakie są szanse na budowę świetlicy w Siernikach, oraz czy można postawić na prywatnym gruncie garaż zakupiony z funduszu soleckiego, jeżeli właściciele nieruchomości wyrażą zgodę na nieodpłatne postawienie garażu blaszanego, jako pomieszczenie gospodarcze dla potrzeb wsi na ich gruncie. Po udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi zainteresowanym zebranie zakończono. Po czym pan burmistrz wraz z sołtysem i radą sołecką obeszli wieś zapoznając się z tym co jeszcze jest do wykonania w najbliższym czasie w Siernikach.

materiał: Eugeniusz Hodana

--> wstecz