Wtorek, 05 marca 2024 r. Imieniny Aurory, Fryderyka, Oliwii

Warsztaty pierwszej pomocy dla nauczycieli

Pierwsza pomoc… dwa proste słowa. Wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę: pomoc, ratownictwo, RKO i otrzymujemy tysiące wyników. Jednak nic nie jest w stanie zastąpić praktycznego szkolenia z pierwszej pomocy. Takiego z użyciem dobrej jakości fantomów. Konieczne jest samodzielne wykonywanie kolejnych czynności przez uczestnika szkolenia, powtarzanie ich do znudzenia po kilka a nawet kilkanaście razy. Taki trening znacząco zwiększa szanse, że w czasie realnego zagrożenia, zamiast wpadać w panikę, każdy z nas – ratowników amatorów będzie skutecznie działał. Tym skuteczniej, im więcej czynności wykona odruchowo, mechanicznie i bez emocji. Uczestnictwo w szkoleniach z pierwszej pomocy dla nauczycieli, rodziców i opiekunów, czyli tych osób, które mają bezpośredni kontakt z dziećmi, to niezwykle ważna sprawa. Najlepiej kiedy są to szkolenia z użyciem fantomów niemowląt i małych dzieci.

 

Właśnie takie profesjonalne szkolenia odbyły się w dniach 8 marca w SP w Rozstrzębowie i 9 marca w ZST w Kcyni. W szkoleniach, które poprowadzili p. Damian Garlicki i p. Dariusz Garlicki (firma Med.-Life), aktywny udział wzięła niemal cała kadra pedagogiczna, pracownicy obsługi i administracji szkół. Były filmy instruktarzowe, prezentacja mutimedialna. Była teoria, odpowiedzi na trudne pytania, ale przede wszystkim praktyka. Ćwiczenia dotyczyły m.in. pozycji bezpiecznej ustalonej, RKO u dzieci i osób dorosłych, właściwego wzywania pogotowia. P. Damian odpowiadał na wszystkie pytania wychowawców, również tez gatunku „trudnych” i czasem niewygodnych.

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Program przeprowadzonych zajęć obejmował m.in.:

 •     Regulacje prawne dotyczące pierwszej pomocy
 •     Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy przedmedycznej
 •     Ocena funkcji życiowych u dzieci i dorosłych
 •     Postępowanie z osobą nieprzytomną
 •     Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych
 •     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci
 •     Postępowanie w przypadku zakrztuszenia
 •     Postępowanie w przypadku wstrząsu
 •     Opieka nad dzieckiem po urazie
 •     Postępowanie w przypadku omdleń, padaczki, cukrzycy, bólu w klatce piersiowej
 •     Wezwanie pomocy i sprawna rozmowa z dyspozytorem
 •     Wyposażenie apteczki

 

Biorący udział w szkoleniu nauczyciele nie kryli zadowolenia. Ciekawa, aktywna forma zajęć bez wątpienia zwiększyła ich poziom wiedzy.

Warsztaty to kolejne z działań z zakresu promocji zdrowia gminy Kcynia 2016 pod patronatem Burmistrza Kcyni p. Marka Szarugi. W ubiegłym roku, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej szkoliliśmy już pracujących, dorosłych  mieszkańców gminy, młodzież w wieku gimnazjalnym, dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców małych dzieci i niemowląt. Wszystkie szkolenia są bezpłatne dla ich uczestników. Wkrótce zaprosimy na kolejne warsztaty. Szczegóły na www.kcynia.pl i na plakatach.

Foto. i tekst: Ewa Hałas/ UM w Kcyni

--> wstecz