Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

Wokół myśli św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – zaproszenie na „Ciekawość świata”

Zapraszamy na kolejną „Ciekawość świata”, która odbędzie się w dniu 14 maja (wtorek) o g. 17.30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23. 
Naszym gościem będzie ks. dr Marcin Puziak, który przybliży postać i dorobek św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) przyszła na świat we Wrocławiu 12 października 1891 roku w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Rodzice prowadzili przedsiębiorstwo handlu drewnem. Była bardzo uzdolniona, wcześnie rozpoczęła edukację, a dzieciństwo upłynęło jej w ciepłej, pełnej miłości atmosferze. Doskonale zdała egzamin maturalny i rozpoczęła studia na Uniwersytecie we Wrocławiu. Działała także w organizacjach społecznych na rzecz emancypacji kobiet i przyznania im praw wyborczych. W młodości była uczennicą Edmunda Husserla, filozofa, twórcy fenomenologii. Pojechała na uniwersytet w Getyndze, by tam studiować pod jego kierunkiem i tam zetknęła się z zaangażowanymi chrześcijanami. Zafascynowała ją biografia św. Teresy Avila. Przyjęła chrzest i dokonała konwersji. Po kilku latach spełniła swoje marzenie o wstąpieniu do zakonu karmelitanek. W zakonie nie zaprzestała swojej pracy naukowej. Aresztowana przez Gestapo, przeszła przez obozy przejściowe w Amersfoort i Westerbork. Przetransportowana do Auschwitz-Birkenau zginęła w komorze gazowej, najprawdopodobniej w dniu 9 sierpnia 1942 roku (opracowałam na podstawie biografii św. Teresy Benedykty od Krzyża, źródło: www.edytastein.org.pl).

Cykl „Ciekawość świata” odbywa się w Urzędzie Miejskim w Kcyni od października 2013 roku. Do chwili obecnej odbyło się 140 spotkań o różnorodnej tematyce. Gościliśmy pisarzy, podróżników, kolekcjonerów i popularyzatorów przyrody. Cykl jest finansowany z budżetu Gminy Kcynia.

Warto być ciekawym świata!

Tekst: Justyna Makarewicz/Dźwiękowe Archiwum Kcyni

Źródło zdjęć wykorzystanych na okładce: www.edytastein.org.pl

--> wstecz