Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Wspólna Polityka Rolna UE – cele i zakres wsparcia

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jest kluczowym elementem integracji mającym na celu promowanie stabilności, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności sektora rolnego w Europie.

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Wspólna Polityka Rolna – jakie są jej główne cele?

Wspólna Polityka Rolna (WPR) oficjalnie zainaugurowana w 1962 roku, to system wsparcia rolników i zarządzania rolnictwem w ramach wspólnoty europejskiej. Kluczowe cele WPR dotyczą zagwarantowania obywatelom UE dostępu do żywności o wysokiej jakości, bezpiecznej i przyjaznej cenowo, zapewnienia odpowiedniego standardu życia rolnikom oraz ochrony środowiska.

Ta polityka ma dynamiczny charakter i poprzez kolejne reformy dostosowuje się do nowych wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo europejskie. To wyzwania obejmujące zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego wszystkim obywatelom UE, reagowanie na zmiany na światowych rynkach – w tym zmienność cen – utrzymanie rozwoju obszarów wiejskich w UE, bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wspomaganie działań mających na celu złagodzenie zmian klimatycznych.

Rolnicy potrzebują wsparcia 

Wsparcie dla rolników w Unii Europejskiej jest kluczowe, biorąc pod uwagę to, że sektor rolno-spożywczy jest jednym z najważniejszych w gospodarce UE. Od niego zależnych jest około 40 milionów miejsc pracy. Rolnictwo zmagające się z wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak zmienność warunków pogodowych i klimatycznych oraz niestabilność rynku, wymaga stabilizacji dochodów, aby przeciwdziałać niepewności i ryzyku.

Więcej o WPR można dowiedzieć się z materiału wideo:

WPR na lata 2023–2027

Porozumienie dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej przyjęto 2 grudnia 2021 roku, a nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 roku. Reforma to krok w kierunku sprawiedliwszej, bardziej ekologicznej i skoncentrowanej na wynikach polityki rolnej, mocno wpierającej realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii ‘Od pola do stołu’ oraz Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce odbywać się będzie w oparciu o dokument przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Znanymi już rozwiązaniami, kontynuowanymi w PS WPR 2023-2027 będą: stosowanie m. in. uproszczonego systemu płatności bezpośrednich, płatności redystrybucyjnej (dodatkowej), płatności związanych z produkcją, czy też wsparcia dla młodych rolników. Utrzymana będzie także inicjatywa LEADER, która służy aktywizacji społeczeństwa i poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. 

Zmiany w PS WPR 2023-2027 odnoszą się m.in. do sposobu wdrażania wsparcia oraz jego ukierunkowania. Wzmocniono wydatki na klimat i środowisko (minimalnie 40% WPR na klimat i 30% funduszu rolnego na środowisko) oraz wprowadzono nowy rodzaj płatności bezpośrednich, jakim są ekoschematy. Płatności te ukierunkowane są na uzyskanie pozytywnego oddziaływania na środowisko, klimat i dobrostan zwierząt i będą stanowiły dodatkowe wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się je realizować.Na ten rodzaj wsparcia przeznaczono 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich.
 

Więcej informacji na temat wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Fot. www.canva.com

– Artykuł sponsorowany

--> wstecz