Środa, 24 lipca 2024 r. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Wyłoniono wycięską pracę na koncepcję architektoniczną rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni.

Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych. Konkurs został ogłoszony Zarządzenie Nr 103.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 16 sierpnia 2023 r., które było ostatnim podpisanym przez śp. Burmistrza Marka Szarugę zarządzeniem.  Do konkursu zgłoszono łącznie 10 prac. Komisja konkursowa oceniała każdą pracę przyznając punkty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– walory architektoniczne i urbanistyczne koncepcji oraz ich atrakcyjność użytkowa i estetyczna, w tym możliwość praktycznego wykorzystywania obiektu;
– funkcjonalność proponowanych rozwiązań (oceniana będzie możliwość korzystania z przestrzeni przez wiele osób w różnym wieku, w tym niepełnosprawnych);
– realność i jakość zastosowanych rozwiązań;
– oryginalność projektu i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Najwięcej punktów – 224 otrzymała praca konkursowa zgłoszona wspólnie przez 3 autorów: Marię Hofman, Katarzynę Karczewską i Mikołaja Szewko. Tym samym praca ta zwyciężyła w konkursie. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł brutto.
Kolejna w punktacji praca zdobyła 179 pkt.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy! 

Główne zamierzenia  projektu:
Zwycięska praca zachowuje charakter budynku dawnego młyna. Autorzy jak najwięcej elementów całej struktury zachowali, a fragmenty wymagające naprawy, doprowadzono do stanu użytkowalności i zabezpieczono. Elementy, których wymiana była konieczna zostały wymienione w sposób harmonijnie uzupełniający historyczny budynek. Największą dokonaną przez autorów w projekcie zmianą była wymiana późniejszych przybudówek przylegających do jednej ze ścian młyna. Zostały one zastąpione prostą bryłą, bezpośrednio nawiązującą do wcześniejszych obiektów skalą i barwą. Główne wejście do obiektu znajduje się w nowo dobudowanej części. Obok drzwi ustawiona została jedna z maszyn, która uczestniczyła w procesie produkcji za czasów działalności młyna. Zdradza ona charakter miejsca. Przybyłych gości wita recepcja, w której znajduje się lada. Jest ona wykonana z cegły, która pozostała po wykonanej rozbiórce przybudówek. To działanie oprócz aspektów proekologicznych (ponowne wykorzystanie materiałów) ma również na celu dalej podkreślać historyczny charakter miejsca. Na osi wejścia znajduje się przeszklona witryna, za którą znajduje się inkubator spożywczy. Dzięki takiemu zabiegowi odwiedzający mogą również się czegoś dowiedzieć na temat procesów powstawania lokalnie wytwarzanych produktów spożywczych. Na prawo od wejścia znajduje się wykonany w starym ceglanym murze otwór prowadzący do kawiarni. Pozostawione okna flankujące wejście pozwalają odkrywać dawną strukturę obiektu. W centrum jednoprzestrzennego wnętrza kawiarni znajduje się pion komunikacyjny (klatka schodowa i winda) łączący wszystkie piętra. Powiększone otwory okienne parteru zostały dostosowane do nowego poziomu posadzki i doskonale doświetlają wnętrze. Wymieniona stolarka okienna swoim podziałem nawiązuje do pierwotnego i tworzy niepowtarzalny charakter przestrzeni. Po lewej stronie od wejścia znajduje się bar, który podobnie jak lada recepcyjna, został wykonany ze starej cegłą. Całość dopełniają stoły z krzesłami, obrazy, a w szczególności klimatyczne oświetlenie w postaci szynoprzewodów z reflektorami oraz duże neony pełniące rolę drogowskazów. Za częścią barową znajduje się zaplecze gastronomiczne dla kawiarni i inkubatora, spełniające normy sanitarne. W podziemnej części nowo wykonanej przybudówki zostały przewidziane ogólnodostępne toalety: damska, męska i dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się tam pomieszczenie dla matki z dzieckiem oraz część techniczna dla całego obiektu: obszerny magazyn i pomieszczenie techniczne. 

Na 1. piętrze projekt przewiduje wykonanie pomieszczeń na potrzeby Izby Pałuckiej oraz Izby Pamięci prof. Jana Czochralskiego. Przestrzeń wystawowa utworzona w oparciu o logiczny ciąg ekspozycji prowadzi odwiedzających od wejścia do wyjścia z muzeum. Przestrzeń została wzbogacona o niedużą salę audiowizualną, co niezwykle wzbogaca doświadczenia wystawy. Część administracyjna mieści się tuż obok wejścia na ekspozycję.  Jednoprzestrzenne wnętrze 2. piętra służy jako miejsce zorganizowanych warsztatów, seansów filmowych i przedstawień. Istnieje możliwości podziału przestrzeni, za pomocą przesuwnych ścian. Dzięki temu jednocześnie mogą obywać się dwa wydarzenia. W podziemnej części nowo wykonanej przybudówki zostały przewidziane ogólnodostępne toalety: damska, męska i dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się tam pomieszczenie dla matki z dzieckiem oraz część techniczna dla całego obiektu: obszerny magazyn i pomieszczenie techniczne.  Całość obiektu została dostosowana do wszystkich użytkowników, również dla osób z niepełnosprawnościami.

W skład komisji konkursowej powołanej na mocy Zarządzenia Nr 154 z dnia 15 listopada 2023 4. weszli:
1) Wojciech Niemczyk pełniący funkcję Burmistrza Kcyni – Przewodniczący Komisji konkursowej,
2) Jan Kurant Przewodniczący Rady Miejskiej – członek komisji,
3) Magdalena Wyczańska-Jabłkowska Przewodnicząca Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych – członek komisji,
4) Aleksandra Dzięciołowska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kcyni – członek komisji,
5) mgr inż. arch. Adam Zieliński – członek komisji,
6) Kamila Okrutnik projektant wnętrz – członek komisji,
7) Daria Kieraszewicz przewodnik po Bydgoszczy i regionie, specjalistka z zakresu tworzenia produktów turystycznych – członek komisji,
8) Anna Duda-Nowicka pracownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego – sekretarz komisji konkursowej. 

źródło.kcynia.pl

ZWYCIĘSKA PRACA

Inne zgłoszone prace:

--> wstecz