Piątek, 24 maja 2024 r. Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Wzmacnianie konkurencyjności gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to mechanizm Unii Europejskiej pozwalający rozwijać nowoczesne, zrównoważone rolnictwo. Wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych jest jednym z najważniejszych celów, który będzie realizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Jednym z kluczowych wyzwań w obszarze konkurencyjności gospodarstw jest niższa niż w Europie produktywność i innowacyjność sektora rolno-spożywczego w Polsce, która dotychczas kształtowana była głównie poprzez niskie koszty siły roboczej. Pomimo obserwowanych oznak poprawy produktywności polskich gospodarstw, nadal jest ona jedną z niższych w UE. Wynika to m.in. z rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych, dużej ilości mniejszych gospodarstw, a także niskiej wydajności pracy oraz niskiej skłonności do współdziałania.

Skuteczną formą współpracy, poprawy konkurencyjności i innowacyjności jest lepsze zorganizowanie rynkowe rolników i przetwórców w łańcuchu dostaw żywności, a tym samym łańcuchu wartości. Zwiększony udział w różnych formach kooperacji i współdziałania jest bardzo ważnym kierunkiem wzmocnienia konkurencyjnej pozycji rolników na rynku, a kluczową formą takiej kooperacji są organizacje producentów i grupy producentów rolnych.

Innowacyjne podejście do konkurencyjności rolnictwa 

Wspólna Polityka Rolna umożliwia wydajny, a zarazem zrównoważony, konkurencyjny rozwój obszarów wiejskich. Wzrost jest możliwy dzięki połączeniu praktyk w zakresie optymalizacji produkcji, podniesienia wydajności i edukacji.Programy finansowe pozwalają rolnikom na modernizację gospodarstw, zakup nowoczesnego sprzętu, wprowadzenie inteligentnych systemów monitoringu oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo szkolenia i doradztwo finansowane przez WPR, zapewniają rolnikom szeroki dostęp do aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zrównoważonego zarządzania gospodarstwem.

Jak Wspólna Polityka Rolna przyczynia się do sukcesu rolnictwa?

Jednym z kluczowych sposobów w jaki WPR wzmacnia konkurencyjność rolnictwa, jest zapewnienie stabilności dochodów rolników. Poprzez system dopłat bezpośrednich rolnicy otrzymują wsparcie finansowe, które pomaga im przetrwać w trudnych okresach – takich jak niekorzystne warunki pogodowe bądź znaczne wahania cen płodów rolnych. Stabilność dochodów daje rolnikom pewność bytową i pozwala pewniej inwestować w gospodarstwa.

WPR wspiera również badania i rozwój technologii w sektorze rolnym. Dofinansowanie projektów badawczych pozwala na kreowanie nowych narzędzi i procesów, które mają na celu zwiększenie efektywności rolnictwa. Przykłady to rozwój inteligentnych systemów monitoringu, precyzyjne nawożenie czy stosowanie technik uprawy bezorkowej.

Zobacz na jakie wsparcie mogą liczyć gospodarstwa rolne w ramach WPR:

https://www.youtube.com/watch?v=34jBlBXB2UQ https://www.youtube.com/embed/34jBlBXB2UQ

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaprojektowano szereg instrumentów wspierających dochodowość, odporność i konkurencyjność gospodarstw rolnych, szczególnie mniejszych gospodarstw. Poza płatnościami bezpośrednimi realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF. Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa, uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności.
 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia konkurencyjności gospodarstw rolnych znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Fot. www.canva.com

– Artykuł sponsorowany

--> wstecz