Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Jak zagłosuje nowa Rada? Będą podwyżki w 2019 roku?

W najbliższy czwartek o godzinie 12:00 odbędzie się pierwsza robocza a druga w kolejności sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Nowi i starzy radni mają zaplanowanych kilka uchwał i prawie wszystkie związane są ze sprawami finansowymi. Czy nowa Rada Miejska odważnie zagłosuje w sprawie wysokości stawek podatków w 2019 roku?  Jakie zapadną  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia?  Jakie Rada Miejska w Kcyni uchwali wynagrodzenie dla Burmistrza Kcyni?

Juz dziś zapraszamy Państwa do naszej transmisji NA ŻYWO. Bedziemy przyglądać się dyskusji i nagrywać dla wszystkich mieszkańców Gminy Kcynia przebieg sesji Rady Miejskiej, który z godziny 13:00 zmieniono na godzine 12:00

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada  2018 r. / czwartek / o godz.12.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kcynia w roku szkolnym  2017/2018.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok – zał. 1,

2/ określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok – zał. 2,

3/ ustalenia obowiązkowych na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – zał. 3,

4/ zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych – zał. 4,

5/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia  – zał. 5,

6/ przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia – zał. 6,

7/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kcyni – zał. 7,

8/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej stanowiącej  własność Gminy Kcynia – zał. 8,

9/ wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Smogulecka Wieś, gm. Kcynia – zał. 9,

10/ wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Smogulecka Wieś, gm. Kcynia – zał. 10,

11/ o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia – zał. 11,

12/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok – zał. 12.

  1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
  2. Głosy mieszkańców gminy.
  3. Odpowiedzi na interpelacje, radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy .

11. Zamknięcie obrad sesji

--> wstecz