Niedziela, 19 maja 2024 r. Imieniny Celestyny, Iwony, Piotra

Zapraszamy mieszkańców gminy Kcynia na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, będące Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu nakielskiego, oraz Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kcynia (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze gminy Kcynia, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, seniorów i innych) na doroczne, otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

 Spotkanie dotyczyć będzie prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), której głównym celem jest: „Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”.

 W programie spotkania:

Część I – Informacyjna:

  1. Przedstawienie głównych założeń LSR (cele, przedsięwzięcia oraz możliwości wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw realizowanych przez różne grupy: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, sektor publiczny oraz mieszkańców) oraz stanu realizacji LSR.
  2. Planowane w 2019 r. przez LGD nabory wniosków o dofinansowanie.
  3. Działania wspierające LGD – pomoc dla Wnioskodawców oraz działania w ramach aktywizacji i animacji i ich harmonogram.

Część II – Konsultacyjna:

Dyskusja na temat działań prowadzonych przez LGD, w tym realizacji planu komunikacji – uwagi i propozycje mieszkańców.

W trakcie spotkania poczęstunek produktem lokalnym.

 

Data spotkania: 27.02.2019 r (środa), godzina 15.00

Miejsce spotkania: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerami telefonów: LGD: 52 524 64 34 lub 607 822 019, Urząd Miejski w Kcyni: 52 589 37 30 (p. Ewa Hałas).

--> wstecz