Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Zaproszenie na spotkanie dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców na spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016 -2023.

W programie spotkania:

Część I – Sesja plenarna

  1. Przedstawienie założeń i harmonogramu dalszych prac nad LSR (wprowadzenie do zagadnienia, w tym możliwe źródła finansowania LSR w nowej perspektywie UE 2014-2020).

  2. Powołanie Zespołu Partycypacyjnego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

  3. Prezentacja wniosków z przeprowadzonej diagnozy obszaru planowanego do objęcia LSR.

Część II – Sesja warsztatowa

  1. Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (SWOT).

  2. Wstępne wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR.

Termin spotkania: 4 sierpnia 2015 r. (wtorek)

Miejsce: Wiejski Dom Kultury w Ślesinie, ul. Strażacka 2

Godzina: 14.00 – 17.00

WSPÓLNIE ZDECYDUJMY O GŁÓWNYCH KIERUNKACH ROZWOJU OBSZARU POWIATU NAKIELSKIEGO!

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 3 sierpnia 2015 r., do godz. 16.00 pod nr telefonu: 52 524 64 34, 607 822 019 lub e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl.

Osoby zainteresowane pracami w ramach Zespołu Partycypacyjnego proszone są jednocześnie o złożenie w biurze LGD (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią) pisemnego zobowiązania do udziału w pracach Zespołu lub też o zabranie dokumentu ze sobą bezpośrednio na spotkanie w dniu 4 sierpnia. Udział w przedmiotowym spotkaniu nie obliguje do udziału w pracach Zespołu Partycypacyjnego.

Do pobrania:

Zakres zadań i prac Zespołu Partycypacyjnego.

Zobowiązanie do udziału w pracach Zespołu Partycypacyjnego.

materiał: Monika Żydek – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

--> wstecz