Piątek, 12 lipca 2024 r. Imieniny Brunona, Jana, Wery

Zebrania Zespołu Doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Minikowie

Dzisiaj,1 lipca 2024 roku w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się kolejne zebranie Zespołu Doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na dzisiejszym spotkaniu tematem dominującym była sprawa z zakresu szeroko rozumianego łowiectwa, jak również szkód łowieckich.

Zanotowaliśmy pierwszy przypadek ASF w powiecie brodnickim. Dzięki dobrze skoordynowanej pracy służb zastosowaliśmy wszystkie możliwe procedury uniemożliwiające rozprzestrzenianie się wirusa. Debata o środkach zaradczych jest potrzebna i cieszę się, że możemy o tym rozmawiać. Naszym celem jest minimalizowanie szkód realnych, rzeczywistych i mających znamiona krzywdy w wyniku działalności dziko żyjącej zwierzyny – mówił Wicewojewoda Piotr Hemmerling

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  • ogólna informacja nt. Polskiego Związku Łowieckiego i ich struktur (Aleksandra Szulc, sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy)
  • przybliżenie tematu ASF w województwie kujawsko-pomorskim (dr Wojciech Młynarek, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy)
  • przedstawienie sytuacji szkód łowieckich (Ryszard Kieszek, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej)
  • omówienie szkód spowodowanych przez gatunki chronione (dr Marek Machnikowski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
  • informacja na temat gatunków łownych (Maria Oset, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu)
  • realizacja wypłat i odszkodowań (Krzysztof Bączyński, Wydział Rolnictwa i Środowiska Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Kolejne spotkanie, ze względu na okres żniw, zaplanowano na wrzesień 2024 roku.

Karol Kantorski Oddział Prasowy – Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

--> wstecz