Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Strażacy podsumowali miniony rok pracy- zobacz film

W sobotni wieczór w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni odbyło się zebranie podsumowujące działalność jednostki w minionym roku. Na spotkaniu braci strażackiej nie zabrakło gości mundurowych wśród nich byli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/ Notecią st. bryg. Roman Kłos, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP  dh Stefan Kubicki, Komendant Gminny OSP st.asp. Grzegorz Hemmerling. Władze samorządowe reprezentował Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, Zastępca Burmistrza Bogna Adamska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Zbigniew Witczak. Zebranie otworzył i gości powitał Prezes kcyńskiej jednostki dh Maciej Tubiszewski. Zebranie rozpoczęło się od odegrania przez Orkiestrę Dętą hymnu strażackiego i wprowadzenia sztandaru OSP w Kcyni.

Zebrania strażackie mają na celu przedstawienie sprawozdań zarządu jednostki i uzyskanie absolutorium  do dalszej pracy Zarządu. Po odczytaniu sprawozdań Prezesa, Naczelnika, Skarbnika, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Rady Orkiestry Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni poprzez głosowanie jawne otrzymał absolutorium.

Do strażaków słowa okolicznościowe wygłosili zaproszeni goście. dh Stefan Kubicki wspomniał o organizacji letniego wypoczynku dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, regulaminie zawodów strażackich i pogratulował pomysłu pozyskiwania funduszy dla jednostki z 1 %.  Komendant Gminny OSP dh Grzegorz Hemmerling przedstawił wydatki przeznaczone na ochronę przeciwpożarową z budżetu Gminy Kcynia w rozliczeniu na poszczególne jednostki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/ Notecią st. bryg. Roman Kłos wyraził podziw i złożył gratulację za współpracę z jednostką OSP Kcynia, która zgodnie z liczbą wyjazdów, w akcji uczestniczyła średnio co dwa dni w minionym roku. Strażakom z największą liczbą wyjazdów do akcji przekazał okolicznościowe listy gratulacyjne.

Będziemy pomagać tyle ile możemy i to mogę powiedzieć w imieniu całego samorządu gminy. Druhny i druhowie, ja niedaleko tu mieszkam i często słyszę jak jedziecie do akcji. Kiedyś mierzyłem czas i ten czas jest doskonały. Mam nadzieję, że te zamierzenia, które z druhem Prezesem sobie założyliśmy zrealizujemy, dołożę wszelkich starań, aby tak się uczyniło, mam na myśli termomodernizację i wymianę eternitu na starej części remizy.- powiedział do strażaków Burmistrz Marek Szaruga.

Głównym zadaniem inwestycyjnym na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni będzie ułożenie placu manewrowego kostka polbrukową i termomodernizacja budynku. W najbliższym czasie zaprosimy Państwa do obejrzenia filmu z zebrania.

Zebranie było także okazją do wręczenia podziękowań za współpracę osobom reprezentującym różne komórki samorządowe i poza samorządowe.

Tekst i fot. Robert Koniec

 

--> wstecz