Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Zielone światło dla reorganizacji oświaty

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wraz z Radą Miejską w Kcyni na wszelkie sposoby próbują przeprowadzić reorganizację kcyńskiej oświaty. Wielokrotnie z ust włodarza i kierownictwa finansowego Gminy Kcynia słyszeliśmy, że utrzymanie sieci szkół jest utrapieniem dla budżetu. Celem planowanej likwidacji trzech szkół podstawowych jest utworzenie dla tych uczniów drugiej szkoły podstawowej w Kcyni. Decyzja w tej sprawie należy do Kuratora Oświaty, który w tej sprawie musi wydać pozytywną opinię.

W czerwcu naukę w budynku ZSO kończą klasy gimnazjalne, a od września pozostaną tylko klasy licealne. Burmistrz i Rada Miejska dostała „Zielone światło” na włączenie Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni  w struktury Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Jurczyka w Kcyni. Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Magdalena Oborska w piśmie skierowanym do Burmistrza Kcyni Marka Szarugi poinformowała, że zamiar włączenia liceum do Zespołu Szkół nie wymaga opini kuratora.

Oznacza to, że od września budynek przy ul. Bolesława Pobożnego jest w całości do dyspozycji organiu prowadzącego. Ta znakomita baza jest doskonałą placówką do nauki dzieci w szkole podstawowej. Charakteryzuje się pięknymi wyremontowanymi klasami, pracowniami, salą gimnastyczną i boiskami zewnętrznymi.

Jacy uczniowie będa uczyli się w tej szkole?

W przypadku gdyby Kurator oświaty wyraził pozytywną opinię na utworzenie drugiej podstawówki w Kcyni, to uczyliby się w niej uczniowie szkół z Sipior, Rozstrząbowa i Palmierowa oraz część dzieci z obecnej szkoły przy ul. Wyrzyskiej.

W przypadku gdy Kurator nie wyrazi takiej zgody, to w komfortowej sytuacji będą uczniowie klas VI-VIII, którzy obecnie uczęszczają do „Czochralskiego”. Rada Rodziców wyraziła zgodę na zmianę miejsca nauki swoich dzieci, gdyż takie rozwiązanie powoduje rozładowanie liczby ogólnej uczniów uczacych się w budynku szkoły oraz gwarantuje jednozmianowość.

tekst i fot. Robert Koniec

 

 

--> wstecz