Sobota, 25 maja 2024 r. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

„Żywa lekcja historii” w Szkole Podstawowej w Mycielewie

26 kwietnia 2019 r. członkowie Towarzystwa Historycznego w Kcyni odwiedzili Szkołę Podstawową w Mycielewie.
Społeczność uczniowska miała niepowtarzalną okazję uczestniczyć w „żywej lekcji historii” dotyczącej Powstania
Wielkopolskiego, którą członkowie towarzystwa realizowali w ramach projektu. Lekcja odbywała się w plenerze, podczas
której omówiono m.in. elementy umundurowania. Uczniowie mogli namacalnie poznać lokalną historię m.in.
przymierzając części wyposażenia powstańczego.
Lekcja była częścią projektu „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim żywa w sercach i umysłach młodego pokolenia”
realizowanego w ramach konkursu ofert Nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
powiatu nakielskiego w 2019 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918
1919 na Krajnie i Pałukach”. Wcześniej członkowie towarzystwa odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Palmierowie.
Materiał: Towarzystwo Historyczne w Kcyni, fot. Wawrzyn Nowak SP Mycielewo 

--> wstecz