Środa, 19 września 2018 r. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

W Żurawi wzniesiono toast za Kobiety

Uroczyste spotkanie z Okazji Dnia Kobiet odbyło się w Domu Rolnika w Żurawi. Na licznie przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek, kawa i lampka dobrego wina, którą wzniesiono toast za zdrowie świętujących Pań. Od Strażaków...

Studzienki. Szósta kadencja dla Płócienniczaka

Kolejne zebranie sołeckie, to zebranie w Studzienkach. Zebraniu przewodniczył burmistrz Marek Szaruga, który w swoim punkcie zebrania informował uczestników zebrania o sytuacji finansowej naszej gminy. W czasie głównego punktu zebrania, którym był wybór sołtysa...

Szachowy sukces Alana

7 marca 2015r. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie odbył się V Międzyszkolny  Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego, w który wzięli udział uczniowie naszej szkoły Alan i Olaf Jagodzińscy....

Kinga Gwit z Dziewierzewa na stażu w Brukseli

Młoda mieszkanka Dziewierzewa Kinga Gwit od 23 lutego 2015 roku rozpoczęła staż w brukselskim Biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke. Pani Kinga jest studentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kontynuuje naukę na studiach...

Głogowiniec. Mieszkańcy nie zmienili sołtysa.

W małej sali spotkali się mieszkańcy sołectwa Głogowiniec, aby wysłuchać sprawozdania sołtysa Grzegorza Kowalskiego za minioną kadencję, dokonać wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który wzorem poprzednich zebrań...

Łankowice. Kolejna kadencja dla Pani Justyny Wszelaki

Patrząc na relacje mieszkańców sołectwa Łankowice miało się wrażenie, że to było spotkanie np. z okazji „Dnia Mężczyzny”, które przypadło na dzień zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Stoły nakryte białym obrusem, kawa, ciasto i poczucie humoru uczestników...

Podziękowania od ks. Kanonika Kosteckiego i Pani kierownik MGOPS

Składamy serdeczne podziękowanie panu Michałowi Kubalewskiemu z Miastowic za bezpłatny przywóz żywności z Caritas Diecezji Bydgoskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, pracownikom robót publicznych,...